Education

โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 16 ปี โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะเชิงวิชาการด้านอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในปีการศึกษาหน้า ซึ่งคุณครูของโรงเรียนและครูที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาต่างๆ จะทำหน้าที่สอนด้วยตัวเอง


  • โปรแกรมของนักเรียนชั้นประถมในช่วงบ่าย เป็นโปรแกรมที่ให้ความสนุกพร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เข้าไปในกิจกรรมด้วย เช่น ภาษาไทย, ภาษาจีน, Brick 4 Kidz, มายากล, กีฬาและอื่นๆ

 

นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนระยะเวลา 1, 2, 3, หรือ 4 สัปดาห์ได้ตามความต้องการ และทางโรงเรียนยังเปิดรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-644-5291-2 ต่อ 101

Email: admissions@rbis.ac.th หรือเข้าชมเว็บไซต์

http://www.rbis.ac.th/2016/index.php/joining-rbis/summer-camp-2017

31 พฤษภาคม กรุงเทพฯ - บริติช เคานซิล เปิดตัวคอร์สเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์คนทำงานรอบด้านเพื่อใช้ภาษาอังกฤษเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน หรือ myClass PLUS พร้อมเชิญผู้ก่อตั้ง Ookbee และผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษมาร่วมแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานถึงการพิชิตความฝันทั้งในรูปแบบธุรกิจสตาร์ตอัพและสายอาชีพพิธีกรและผู้ประกาศข่าว โดยมีภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญในการคว้าโอกาสและทำความฝันให้เป็นความจริง

 

คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้ง Ookbee ได้กล่าวว่า “ในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ภารกิจหลักคือการต่อยอดธุรกิจไปยังประเทศในอาเซียน เพื่อทำให้ Ookbee เป็นร้านหนังสือออนไลน์และเป็นหนึ่งในชุมชนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia และภารกิจในการโน้มน้าวนักลงทุนเพื่อช่วยระดมทุนให้กับกองทุนธุรกิจ Start-up ในประเทศไทย รวมถึงการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทั้งไทยและต่างประเทศมากมาย ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเจรจา ทำความเข้าใจ เพื่อขยายธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น” และยังกล่าวอีกว่า “การลงทุนที่ดีที่สุด คือการลงทุนกับตัวเอง เราควรลงทุนมากเสียจนคนอื่นอยากจะลงทุนกับเรา”

 

คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ ผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ พิธีกร และอาจารย์พิเศษ กล่าวว่า “ที่มีอาชีพการงานทุกวันนี้ได้เพราะใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ คุณสุผจญกล่าวว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของคนอังกฤษแต่เป็นภาษาสากลสำหรับคนทั่วโลก สมัยก่อนคนพูดภาษาอังกฤษจะได้เปรียบกว่าคนอื่น แต่ปัจจุบันคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ถือว่าเสียเปรียบ แต่ยังไม่สายที่จะฝึกฝน เพราะภาษาอังกฤษถือเป็นทักษะอย่างหนึ่ง ยิ่งฝึกฝนบ่อยก็ยิ่งชำนาญ และกล้าที่จะพูด เพราะ “Practice makes perfect!”

 

นอกจากนี้ คุณโธมัส อุเอะฮาระ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล กล่าวถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีการแข่งขันสูงทั้งในสายธุรกิจและสายอาชีพ ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และ Thailand 4.0  บริติช เคานซิล เห็นความสำคัญนี้ จึงออกแบบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้บรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษกว่า 65 ปี ของบริติช เคานซิล ในประเทศไทย และเพื่อบรรลุพันธกิจของบริติช เคานซิลทั่วโลกในการสร้างโอกาสให้ผู้คน   

 

myClass PLUS เป็นคอร์สเรียนที่ได้รับการออกแบบแผนการเรียนให้เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและธุรกิจโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ผสมผสานทั้ง 4 ทักษะ เทคนิคการสอน ตารางเรียนออนไลน์และที่ปรึกษาส่วนตัวล้วนได้รับคัดสรรมาอย่างดีเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ยังเสริมด้วยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกฝนทั้งในและนอกห้องเรียน และการประเมินความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมการันตีความสำเร็จเมื่อเรียนครบตามแผน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจ

 

บริติช เคานซิล ได้จัดงานเปิดตัวคอร์สใหม่ล่าสุดนี้ เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา และยังได้มีการนำเสนอการเรียนการสอนคอร์ส myClass PLUS ผ่านการทำกิจกรรมในหัวข้อ Starting Effective Presentations โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของบริติช เคานซิล ซึ่งได้แนะนำเทคนิคการนำเสนออย่างไรให้ประทับใจ นอกจากนี้ยังมีการอบรมในหัวข้อ Successful Negotiations นำเสนอเทคนิคการเจรจาเพื่อโน้มน้าวสู่ข้อตกลงที่ต้องการ พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมงานมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัลอีกด้วย

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์ส myClass PLUS www.britishcouncil.or.th/english/adults/myClassPLUS

 

###

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

สริตา สุวรรณรัตน์

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริติช เคานซิล ประเทศไทย

อีเมล: sarita.suwannarat@britishcouncil.or.th

โทร: 063 231 0912

 

พิชิต พรหมเกศ

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริติช เคานซิล ประเทศไทย

อีเมล: pichit.phromkade@britishcouncil.or.th

โทร: 081 802 7906

 

Facebook @BritishCouncilThailand

Twitter @thBritish

กระทรวงศึกษาธิการและบริติช เคานซิลได้ติดตามเรื่องราวของคุณครูอมรรัตน์ ทองถึง จากโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) และได้นำเทคนิคการอบรมไปปรับใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ คุณครูอมรรัตน์ กล่าวว่า "เทคนิคจากการอบรมทำให้เรามีความมั่นใจ กล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะคิดสิ่งใหม่ๆ อย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี"  นอกจากนี้ ยังได้สัมภาษณ์นักเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผลลัพธ์และความเห็นของความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนภาษาอังกฤษหลังจากการเข้าร่วมการอบรมโครงการ

 

สามารถแชร์วีดีโอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่ลิงค์นี้https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/videos/1466027840134240/

หรือรับชมเรื่องราวเต็มๆได้ที่ http://bit.ly/2pZz4Bo

 

ร่วมพูดคุยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่ #RETCThailand

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สริตา สุวรรณรัตน์

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริติช เคานซิล ประเทศไทย

อีเมล: sarita.suwannarat@britishcouncil.or.th

โทร: 063 231 0912

พิชิต พรหมเกศ

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริติช เคานซิล ประเทศไทย

อีเมล: pichit.phromkade@britishcouncil.or.th

โทร: 081 802 7906