SkyPower ผู้พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณูปโภครายใหญ่ที่สุดของโลก และ China Huayang Economic and Trade Group Co. Ltd. รัฐวิสาหกิจจีนภายใต้การกำกับดูแลของสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน ได้ประกาศความเป็นพันธมิตรระดับโลกร่วมกันในวันนี้

Huayang ได้เลือก SkyPower เป็นพันธมิตรระดับโลกของบริษัท เพื่อร่วมกันพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณูปโภคในตลาดหลักทั่วโลก ความร่วมมือในครั้งนี้ได้ผสานความสามารถทางด้านการเงินของ Huayang เข้ากับทักษะความเชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของ SkyPower เพื่อส่งมอบพลังงานสะอาดสู่ประชาชน และสร้างการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งให้กับผู้คนในหลายสิบประเทศทั่วโลก โดยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ต้องการทลายกำแพงทางการค้าในกลุ่มประเทศที่อยู่ภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมใหม่ หรือ Belt and Road Initiative

Kerry Adler ประธานและซีอีโอของ SkyPower ได้กล่าวถึงการจับมือเป็นพันธมิตรของทั้งสองบริษัท และการลงนามในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่เมืองโทรอนโตในวันนี้ว่า "SkyPower รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของประธานาธิบดีสี ที่ต้องการยกระดับการค้าและเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ตามเส้นทางสายไหมใหม่ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มประเทศดังกล่าว อีกทั้งความร่วมมือในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทสัญชาติแคนาดาและบริษัทสัญชาติจีนสามารถร่วมมือกันในการใช้ทักษะและศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของแต่ละประเทศเพื่อช่วยแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 16 ประการ (SGDs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) อันเป็นภัยที่สร้างผลกระทบให้กับมวลมนุษยชาติและคนรุ่นหลัง"

Weiwen Cheng ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Huayang International Capital Holdings ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการเงินในเครือของ China Huayang Group กล่าวว่า "Belt and Road Initiative ซึ่งได้มีการนำเสนอต่อประมุขแห่งรัฐ 29 ประเทศ ตลอดจนตัวแทนรัฐบาล และบริษัทระดับโลกจากประเทศต่างๆ เมื่อเดือนพ.ค. 2560 ที่ผ่านมานี้ มีจุดประสงค์หลักข้อหนึ่งคือเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสัญชาติจีนเข้าถึงองค์กรชั้นนำของโลก รวมถึงสร้างความร่วมมือและเป็นเวทีสำหรับขับเคลื่อนโครงการริเริ่มที่สำคัญๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ หลังจากที่ได้ศึกษาบริษัทพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกอย่างครอบคลุมตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา Huayang ได้ตัดสินใจเลือก SkyPower ผู้พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสาธารณูปโภค เป็นพันธมิตรระดับโลกเพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศตามแนวเส้นทางสายไหมใหม่ และในประเทศสำคัญอื่นๆ ผมเชื่อว่า การเป็นพันธมิตรที่มีความพิเศษนี้ร่วมกับบริษัทอย่าง SkyPower ที่มีความสมบูรณ์เป็นหนึ่ง รวมทั้งมีความสามารถสูงและความเป็นมืออาชีพเช่นเดียวกับ Huayang จะเป็นการสะท้อนและนำมาซึ่งความสำเร็จของโครงการพลังงานหมุนเวียนหลายโครงการภายใต้นโยบาย Belt and Road Initiative ทั้งนี้ Huayang ตั้งใจที่จะอาศัยความร่วมมือนี้ในการส่งเสริมการค้าและการเงินที่จำเป็น อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่ประชาชนและชุมชนในประเทศเหล่านี้ นอกจากนี้ Huayang ยังตั้งใจที่จะจัดตั้งกองทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกิดจากความร่วมมือกับ SkyPower โดยมีจุดประสงค์พิเศษเพื่อการบรรลุเป้าหมายของนโยบายที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์นี้ "

"Huayang จะใช้ความสามารถทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างโดดเด่นเพื่อสนับสนุนการเป็นพันธมิตรร่วมกันในครั้งนี้ ตลอดจนกำหนดจุดสนใจ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Belt and Road Initiative เมื่อผนวกรวมเข้ากับประวัติผลงานและความรู้ความชำนาญในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสาธารณูปโภคของ SkyPower แล้ว ก็จะเป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญในการจัดหาไฟฟ้าราคาประหยัดให้แก่ผู้คนหลายสิบล้านคนทั่วโลก" Kelly Yin รองประธานฝ่าย Asia Strategy ของ SkyPower กล่าวเสริม

SkyPower และ China Huayang Group ลงนามข้อตกลงร่วมกันในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่ของ SkyPower ในเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการทำข้อตกลงเป็นพันธมิตรในลักษณะนี้

เกี่ยวกับ SkyPower
www.skypower.com

SkyPower เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาและเจ้าของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสาธารณูปโภคที่ใหญ่และประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก ด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 14 ปี และทีมงานระดับโลกที่เป็นเจ้าของผลงานมากมาย โดยพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่างโครงการด้านพลังงานและโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ตลอดระยะเวลากว่า 975 ปี

ทีมงาน SkyPower อาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสร้าง ประกอบ และเข้าซื้อโครงการที่มีกำลังผลิตมากกว่า 25 กิกะวัตต์ทั่วโลก ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประกาศว่า โครงการบางแห่งจะมีการก่อสร้างในตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า

สัญญาและข้อตกลงซื้อกระแสไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสาธารณูปโภคจำนวนกว่า 30 ฉบับของ SkyPower นั้น คิดเป็นมูลค่าการขายพลังงานทดแทนระยะยาวให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคชั้นนำทั่วโลกรวมหลายพันล้านดอลลาร์

SkyPower ถือหุ้นใหญ่โดย CIM Group ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์เขตเมืองแบบครบวงจรชั้นแนวหน้าที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐ โดยประสบความสำเร็จในการลงทุนในชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นและมีพลวัตสูงทั่วอเมริกาเหนือได้อย่างเป็นระบบ

เกี่ยวกับ China Huayang Economic and Trade Group Co., Ltd

China Huayang Economic and Trade Group Co., Ltd. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT) ซึ่งเป็นองค์กรการค้าของรัฐบาลจีน ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2495 และขึ้นตรงกับสภาแห่งรัฐของจีน

Huayang เป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ปิโตรเคมี ชิ้นส่วนยานยนต์ การค้าระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี และการจัดแสดงสินค้า ตลอดจนอุตสาหกรรมบริการด้านการเงิน Huayang ถือหุ้นส่วนใหญ่ในธนาคารเซียะเหมิน อินเตอร์เนชันแนล แบงก์, แบงก์ ออฟ อันซาน และ แบงก์ ออฟ ยื่อจาว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SkyPower กรุณาติดต่อ:
Maria Vorobieva
Senior Director, International Public Affairs
mariav@skypower.com
+1 416 979 4625

Kelly Yin
Vice President, Asia Strategy
kellyy@skypower.com
+1 416 979 4625

Shamini Selvaratnam
Director, International and Institutional Relations
shaminis@skypower.com
+1 202 660 8499

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ China Huayang Group กรุณาติดต่อ:
Roger Zhu
Managing Director
zhuym_chygroup@126.com
+1 647 960 4588

รูปภาพ - http://mma.prnewswire.com/media/521231/SKYPOWER.jpg

Comment

Comment:

Tweet