โครงการปริญญาเอกระดับสูงภาคนอกเวลาสำหรับมืออาชีพด้านธุรกิจ | ผสานการวิจัยเชิงวิชาการเข้ากับการปฏิบัติ | ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในยุโรป | เริ่มการเรียนการสอนในฤดูใบไม้ร่วงปี 2560 | เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้

MCI Management Center Innsbruck จะเปิดตัว "Executive PhD Program in Management" ในฐานะโครงการปริญญาเอกระดับสูงภาคนอกเวลาสำหรับมืออาชีพด้านธุรกิจในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้

 

(รูปภาพ: http://mma.prnewswire.com/media/514038/MCI.jpg )

โครงการดังกล่าวจะมอบแนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาให้มีความเข้มงวดเชิงวิชาการและการสร้างแรงบันดาลใจทางสติปัญญา รวมถึงทำลายช่องว่างระหว่างโครงการดุษฎีบัณฑิตแบบเดิมกับโครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตระดับมืออาชีพ

โครงการระดับปริญญาเอกนานาชาตินี้จะร่วมเปิดการเรียนการสอนโดย

- University of Antwerp [ https://www.uantwerpen.be/en ] (เบลเยียม)
- Antwerp Management School [ https://www.antwerpmanagementschool.be ] (เบลเยียม)
- Management Center Innsbruck [ https://www.mci.edu/de ] (ออสเตรีย)

โครงการดุษฎีบัณฑิตระดับผู้บริหารภาคนอกเวลา หลักสูตร 4 ปี ดังกล่าว จะเปิดการเรียนการสอน ณ เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม และเมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย อย่างละ 2 ปี โดยจะผสานการวิจัยเชิงวิชาการเข้ากับการปฏิบัติ ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม:
Sebastian Engels, BA
โทร: +43-512-2070-2121
อีเมล: sebastian.engels@mci.edu
เว็บไซต์: http://www.mci.edu/executivephd

สื่อมวลชนติดต่อ:
MCI Management Center Innsbruck
Dr. Peter Schwazer
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร
โทร: +43-512-2070-1510
อีเมล: peter.schwazer@mci.edu

ที่มา: MCI Management Center Innsbruck

Comment

Comment:

Tweet