Mr. Nitin Gadkari รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางถนน ทางหลวงและการขนส่งของอินเดีย ได้ทำพิธีเปิดโรงงานสาธิตการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสของบริษัท Praj Industries Limited ใกล้เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 โรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงกลั่นชีวภาพแบบครบวงจรแห่งแรกของอินเดีย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสาธิตกระบวนการผลิตเอทานอลจากของเสียทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Praj

 

โรงงานสาธิตแห่งนี้มีกำลังการผลิตเอทานอล 1 ล้านลิตรต่อปี โดยผลิตจากชีวมวลหลากหลายชนิด เช่น ฟางข้าวและข้าวสาลี ต้นฝ้าย ใบอ้อย ชานอ้อย ใบและซังข้าวโพด จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบูรณาการเทคโนโลยีการผลิตรุ่นแรก ทำให้ Praj เชื่อมั่นว่า เทคโนโลยีเอทานอลรุ่นที่ 2 จะสามารถผลิตเอทานอลด้วยต้นทุนต่ำที่สุดและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) น้อยที่สุด

ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก Praj ทำให้บริษัทสามารถต่อยอดผลงานด้านเทคโนโลยีไปยังภาคส่วนอื่นๆในด้านเชื้อเพลิงหมุนเวียนและเคมี

Praj เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยี โดยบริษัทเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่ได้เปิดตัวเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลรุ่นแรก และคาดว่าเทคโนโลยีรุ่นที่ 2 นี้จะก้าวขึ้นเป็นผู้บุกเบิกในแวดวงอุตสาหกรรม

Praj ได้ทุ่มงบลงทุนไปเกือบ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่บริษัทได้สั่งสมมา

Praj ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับบริษัท Indian Oil Corporation และ Bharat Petroleum Corporation Ltd เพื่อเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีในโครงการต่าง ๆ ในอินเดีย

สำหรับในช่วงแรกนี้มีโครงการประมาณ 10-12 โครงการจากทั่วประเทศที่วางแผนใช้เทคโนโลยีเอทานอล รุ่นที่ 2 ซึ่งแต่ละแห่งจะใช้เงินทุนราว 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีกำลังการผลิตเอทานอลเฉลี่ย 100,000 ลิตรต่อวัน

Mr. Pramod Chaudhari ประธานกรรมการบริหารของ Praj กล่าวว่า "เทคโนโลยีใหม่นี้มีศักยภาพยอดเยี่ยมในการผลักดันเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบท ทั้งยังช่วยสร้างงานและยกระดับความยั่งยืนได้อย่างมีนัยสำคัญ"

เกี่ยวกับ Praj Industries Limited

Praj เป็นบริษัทด้านโซลูชั่นกระบวนการระดับโลกที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและศักยภาพรอบด้าน บริษัทนำเสนอโซลูชั่นต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงงานไบโอเอทานอล ระบบและอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป โซลูชั่น Hipurity และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา Praj ได้ให้ความสนใจกับการใช้งานในด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และเกษตรกรรม Praj เป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในเรื่องวิศวกรรมกระบวนการ โรงงานและอุปกรณ์ที่สำคัญ รวมถึงระบบต่างๆ โดยถูกอ้างอิงถึงมากกว่า 750 ครั้งใน 5 ทวีปทั่วโลก โซลูชั่นของ Praj ได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอันทันสมัยที่มีชื่อว่า Praj Matrix ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Bombay Stock Exchange (BSE) และ National Stock Exchange (NSE) ของอินเดีย

สื่อมวลชนติดต่อ
Sandeep Jadhav
Praj Industries Ltd.
โทร. +91-20-71802000 / 22941000
อีเมล: sandeepjadhav@praj.net

ที่มา: Praj Industries Limited

Comment

Comment:

Tweet