เทศบาลนครโตเกียวเปิดตัวโลโก้และสโลแกนใหม่ "Tokyo Tokyo Old meets New" (Tokyo คำแรกใช้ฟอนต์แบบพู่กัน ส่วนคำที่สองใช้ฟอนต์ Gothic block) เพื่อแสดงเสน่ห์ของโตเกียวให้ชาวต่างชาติได้เห็น โดยจะมีการนำโลโก้นี้ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อโปรโมทโตเกียวในต่างประเทศ

          (โลโก้: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M100669/201704281371/_prw_PI1fl_fKAXxHxs.jpg )

          สโลแกน: Tokyo Tokyo Old meets New

          สารที่สื่อผ่านโลโก้:
          คำว่า "Tokyo" ได้รับการออกแบบโดยใช้ 2 ฟอนต์ที่แตกต่างกัน เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ของเมืองออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ โดย Tokyo ที่ใช้ฟอนต์แบบพู่กัน และ Tokyo ที่ใช้ฟอนต์ Gothic block แสดงถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของเมือง ที่ซึ่งวัฒนธรรมเก่าแก่ตั้งแต่ยุคเอโดะ (1603-1867) มาบรรจบกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันอย่างลงตัว

          วัฒนธรรมอันเก่าแก่สื่อผ่านตัวอักษรสีดำ ขณะที่วัฒนธรรมสมัยใหม่สื่อผ่านตัวอักษรสีฟ้า ซึ่งเปรียบเสมือนท้องฟ้ากว้างไกลที่แผ่ไปสู่อนาคตอันสดใส นอกจากนั้นยังมีลูกเล่นแฝงอยู่ในโลโก้นี้ นั่นคือตราประทับญี่ปุ่นแบบโบราณ แต่เป็นรูปทางม้าลายข้ามถนนห้าแยกอันวุ่นวายในย่านชิบูย่า ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุดของโตเกียว

          ตัวอย่างโลโก้:

          (รูปภาพ 1: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M100669/201704281371/_prw_PI2fl_dAJP187c.jpg)

          (รูปภาพ 2: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M100669/201704281371/_prw_PI3fl_1spBrv97.jpg)

          ที่มา: สำนักงานอุตสาหกรรมและแรงงาน เทศบาลนครโตเกียว

          AsiaNet 68395

Comment

Comment:

Tweet