เนื่องจากวัตถุดิบหลักๆ มีต้นทุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสภาพตลาดอยู่เหนือการควบคุมของเรา ทางบริษัท Kaneka North America, LLC จึง
จำเป็นต้องขึ้นราคาขาย off list ของผลิตภัณฑ์ Kane Ace(R) Specialty Additives ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้ (หรือ
ตามที่ตกลงกันหรือตามสัญญา)

ผลิตภัณฑ์ ราคาที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2560
Kane Ace(R) MBS Impact Modifiers $0.20/lb.
Kane Ace(R) Processing Aids $0.10/lb.
Kane Ace(R) Acrylic Impact Modifiers $0.10/lb.
Kane Ace(R) K-Blend - Performance Modifiers $0.10/lb.


บรรดาผู้จัดการฝ่ายบัญชีจะติดต่อไปยังลูกค้าเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ ทางบริษัท Kaneka North
America, LLC ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกราย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด

เกี่ยวกับบริษัท

Kaneka Corporation เป็นบริษัทระดับโลกที่ทำธุรกิจหลากหลาย โดยเป็นผู้ผลิตและ/หรือจัดจำหน่ายสารตัวกลางทางเภสัชกรรม เส้นใยสังเคราะห์
สารเคมีชั้นดี โพลีไอมายด์ฟิล์ม ส่วนประกอบอาหาร เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เฉพาะทางอื่นๆ ทั้งนี้ Kaneka North America, LLC เป็นบริษัทลูกของ
Kaneka Americas Holding, Inc.

ผลิตภัณฑ์ Kane Ace(TM) คือสารเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเรซินที่ทำจากอนุภาคโพลิเมอร์โครงสร้างหลายชั้น (เทคโนโลยี core-shell) ผลิตภัณฑ์
นี้สามารถกระจายอย่างทั่วถึงในเรซิน และช่วยเพิ่มคุณสมบัติหลากหลายประการ บริษัท Kaneka เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลง
สารทนแรงกระแทก สารทนความร้อน และสารหน่วงการติดไฟ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เสริมคุณสมบัติการกระจายแสงและคุณสมบัติอื่นๆ

ติดต่อ
Craig Bastian
โทร. 281-291-3139
อีเมล: craig.bastian@kaneka.com

Comment

Comment:

Tweet