เหล่านักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ผ่านโครงการ World's Largest Lesson

UNICEF ร่วมมือกับเหล่านักเรียนจาก Nord Anglia Education เครือโรงเรียนนานาชาติระดับพรีเมียมชั้นนำของโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหาระดับโลกเหล่านี้

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับโลกอย่าง World's Largest Lesson ที่มีจุดมุ่งหมายในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ชั้นเรียนทั่วโลก ผ่านแผนการเรียนการสอน สื่อวิดีทัศน์ หนังสือการ์ตูน และคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ต่างๆ สำหรับนักเรียนจาก Nord Anglia จะเน้นไปที่เป้าหมาย 2 ข้อ ได้แก่

- เป้าหมายข้อที่ 2 นั่นคือ การขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงด้านอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
- เป้าหมายข้อที่ 3 นั่นคือ การสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรทุกช่วงวัย

นักเรียนจาก Nord Anglia จะทำงานร่วมกับชุมชนโดยตรง เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็จะทำการค้นคว้าและออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกว่าเดิม

นอกจากนี้ UNICEF ยังได้เชิญนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนในเครือ Nord Anglia ทั่วโลก เพื่อมาร่วมนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างการประชุม High Level Political Forum (HLPF) ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก นับเป็นโอกาสพิเศษที่นักเรียนของ Nord Anglia จะได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและการกำหนดนโยบายในระดับสูงสุด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อได้รับความเห็นชอบจาก 193 ประเทศสมาชิก ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน 2558 โดยเป้าหมายแต่ละข้อถูกกำหนดให้บรรลุภายในปี 2573 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทางองค์การสหประชาชาติจึงได้เรียกร้องให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

แอนดรูว ฟิตซ์เมารีซ ซีอีโอของ Nord Anglia Education กล่าวว่า "เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ UNICEF และโครงการ World's Largest Lesson ในการผลักดันให้นักเรียนของเรารับบทบาทสำคัญในการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาสำคัญๆที่กำลังส่งผลกระทบต่อโลก การประชุม HLPF ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่นักเรียนของเราจะได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญเหล่านี้ นี่เป็นโอกาสดีที่สุดในการฝึกฝนด้านการทูตและความเป็นผู้นำ ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่เต็มไปด้วยเหล่าผู้กำหนดนโยบายทรงอิทธิพลจากทั่วโลก"

แชนนอน โอเชีย ผู้ประสานงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 ของ UNICEF กล่าวว่า "หากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยังเป็นเรื่องไกลตัวและเข้าไม่ถึงเด็กและเยาวชนทั่วโลก เราก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ เพราะเยาวชนถือเป็นนักเคลื่อนไหวและนักเปลี่ยนแปลงโลกที่ทุ่มเทมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของเด็กๆเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนพวกเราทุกคนไปสู่โลกที่มีความยุติธรรม เสมอภาค และยั่งยืนกว่าเดิมภายในปี 2573"

เกี่ยวกับ Nord Anglia Education, Inc.

Nord Anglia Education คือเครือโรงเรียนนานาชาติระดับพรีเมียมชั้นนำของโลก ที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา (K-12) โดยมีนักเรียนกว่า 37,000 คน ในโรงเรียน 43 แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วโลก ทั้งในจีน ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอเมริกาเหนือ Nord Anglia Education มีสำนักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกง และขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ปรัชญาหนึ่งเดียว นั่นคือ การทุ่มเทเพื่อนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และโรงเรียนในเครือ เรามอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงผ่านการเรียนการสอนที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง พร้อมมอบโอกาสระดับโลกเพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ สามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nordangliaeducation.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ซาร่าห์ ดอยล์
ผู้อำนวยการ Nord Anglia Education
โทร. +852-3951-1144
อีเมล: sarah.doyle@nordanglia.com

คอนนี ยัง
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร Nord Anglia Education
โทร. +852-3951-1147
อีเมล: connie.young@nordanglia.com

Comment

Comment:

Tweet