Bunka Fashion Graduate University (BFGU) สถาบันการศึกษาระดับสายวิชาชีพของญี่ปุ่น จะจัดงาน Bunka Fashion Graduate University Fashion Week (BFGU FW) ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ โดยภายในงานซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 จะประกอบด้วยการประชุมสัมมนาโดยไคสุเกะ อิมาซากิ (ดีไซเนอร์จาก PLASTICTOKYO) ชีซุง อิน (ดีไซเนอร์จาก IHNN) มาริ โอดากะ (ดีไซเนอร์จาก malamute) จุนยะ ซาโต้ (ดีไซเนอร์จาก saat) และ ทากายูกิ ชิโนะ (ดีไซเนอร์จาก CINOH)

          ภาพหลักของงาน BFGU FW ครั้งที่ 9
          (รูปที่ 1: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102824/201701198054/_prw_OI1fl_UJqDY5Gc.jpg)

          แฟชันโชว์ของนักศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นในงาน BFGU FW ครั้งที่ 8 
          (รูปที่ 2: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M102824/201701198054/_prw_OI2fl_A3cMRXYY.jpg)

          ผลงานของนักศึกษาจะได้รับการอวดโฉมผ่านการเดินแฟชั่นโชว์ การจัดแสดงนิทรรศการ และการนำเสนอผลงาน โดยงานนี้ถือเป็นเวทีที่เหล่ามืออาชีพจะได้สื่อสารระหว่างกัน ยกประเด็นคำถาม และอภิปรายเกี่ยวกับทิศทางแฟชั่นและธุรกิจแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่น
            นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปีที่ 1 
            วันที่: วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. ถึงวันศุกร์ที่ 3 ก.พ.

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่น
            นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปีที่ 2 
            วันที่: วันจันทร์ที่ 30 ม.ค. ถึงวันศุกร์ที่ 3 ก.พ.

          - สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
            นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาปีที่ 1 
            วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ. ถึงวันศุกร์ที่ 3 ก.พ.

          - สาขาวิชาบริหารธุรกิจแฟชั่น
            การนำเสนองานวิจัยพื้นฐานของนักศึกษาปีที่ 1
            วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ.

          - สาขาวิชาบริหารธุรกิจแฟชั่น
            การนำเสนองานวิจัยขั้นสุดท้ายของนักศึกษาปีที่ 2 (*1)
            วันที่: วันอังคารที่ 31 ม.ค.

          - การประชุมสัมมนา (*1)
            วันที่: วันอังคารที่ 31 ม.ค.

          - สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
            แฟชั่นโชว์ของนักศึกษาปีที่ 2 (*1) 
            วันที่: วันอังคารที่ 31 ม.ค.

          (*1) สำหรับผู้ที่มีบัตรเชิญเท่านั้น

          รับชมหมายกำหนดการของงานได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ BFGU (เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
          (http://bfgu-bunka.ac.jp/topics/info2017/)


          ที่มา: Bunka Fashion Graduate University

 

edit @ 25 Jan 2017 11:46:10 by PressRelease

Comment

Comment:

Tweet