ปักกิ่ง--23 ก.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

การประชุม The Asian Pacific Youth Dialogue จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน งานนี้ร่วมกันจัดขึ้นโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก), คณะกรรมการยูเนสโกแห่งชาติจีน และสมาพันธ์ชุมนุมยูเนสโกแห่งโลก (WFUCA) ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีน, นิคมพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคเฉิงตู และบริษัท เพอร์เฟค เวิลด์ เอดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี (ปักกิ่ง) จำกัด ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลนครเฉิงตู, ศูนย์วิจัย Global Youth Leader Laboratory, สถาบัน Taihe Global Institute และบริษัท Beijing China Today International Culture Development Co., Ltd.

ตลอดระยะเวลา 3 วันของการประชุม เยาวชนเกือบ 200 คน จาก 46 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมพูดคุยในหลายหัวข้อ ทั้งประเด็นด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเอเชีย แนวทางการสร้างสันติภาพในโลก บทบาทของอารยธรรมต่อการส่งเสริมสันติภาพ วิธีการสร้างสันติสุขในยุคดิจิทัล ความรุนแรงทางเพศ และสังคมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดจนการพัฒนาสังคมของเยาวชนรุ่นใหม่

สิ่งที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะได้รับการนำเสนอในช่วง "Voice of Asia Youth - Suggestions from Asian Pacific Youth Dialogue" ที่การประชุม Asian Civilizations Dialogue Forum (ACDF) และ UNESCO Youth Forum ครั้งที่ 10

การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นจากองค์กรยูเนสโกและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติ รัฐบาลจีน และบริษัทต่าง ๆ ของจีน ได้เข้าร่วมการประชุมและขึ้นกล่าวในพิธีเปิดงาน ซึ่งรวมถึงนายหาว ผิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจีน ประธานและกรรมการคณะกรรมการยูเนสโกแห่งชาติจีน, นายตู๋ เย่ว เลขาธิการคณะกรรมการยูเนสโกแห่งชาติจีน, ดร. มาริเอลซา โอลิเวียรา กรรมการและผู้แทนยูเนสโกประจำประเทศจีน เกาหลีเหนือ ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเกาหลีใต้, ดร.ธีเรนทร ภัตนาการ์ ประธานสมาพันธ์ชุมนุมยูเนสโกแห่งโลก (WFUCA), นายหลี่ เย่นหรง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีน และสมาชิกสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติจีน, นายหยาง เหว่ย ที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐบาลนครเฉิงตู และดร. โรเบิร์ต เอช. เสี่ยว ซีอีโอของบริษัท เพอร์เฟค เวิลด์ จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุมได้กระตุ้นให้เยาวชนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความใส่ใจในการพัฒนาโลก และสร้างฉันทามติด้านอารยธรรมด้วยเป้าหมายที่แข็งแกร่ง ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติพันธกิจเพื่อการสร้างชุมชนในอุดมคติของมวลมนุษยชาติ

Comment

Comment:

Tweet