ฮ่องกง--27 ก.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

LUI Che Woo Prize - Prize for World Civilisation ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 3 ท่านแรก

รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่ http://www.prnasia.com/mnr/lcw_201607.shtml

ผู้ได้รับรางวัล LUI Che Woo Prize ครั้งปฐมฤกษ์ ประจำปี 2559 ได้แก่

รางวัลสาขา 1: การพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน (Sustainability Prize)
จุดสนใจพิเศษ: อุปทานอาหารโลก: ความปลอดภัยและความมั่นคง
ผู้ได้รับรางวัล: หยวน หลงปิง

ศาสตราจารย์หยวน หลงปิง ได้รับรางวัล Sustainability Prize จากความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง ซึ่งนำไปสู่อุปทานอาหารที่มั่นคงและยั่งยืนในประเทศจีนและประเทศอื่นๆที่ประสบปัญหาความอดอยากมานาน โดยเทคโนโลยีข้าวลูกผสมของศาสตราจารย์หยวนมีส่วนช่วยอย่างมากในการยกระดับความมั่นคงของอุปทานอาหารโลก

รางวัลสาขา 2: การยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ (Welfare Betterment Prize)
จุดสนใจพิเศษ: การรักษา และ/หรือ การควบคุมโรคระบาด โรคติดเชื้อ หรือโรคเรื้อรัง
ผู้ได้รับรางวัล: องค์การแพทย์ไร้พรมแดน

องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ได้รับรางวัล Welfare Betterment Prize จากบทบาทอันสำคัญยิ่งในการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศเฮติเมื่อปี 2553 และการแพร่ระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี 2557 นอกจากนี้ MSF ยังให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการแพทย์ในดินแดนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ โรคระบาด หรือความขัดแย้งทางอาวุธ จึงกล่าวได้ว่าการทำงานของ MSF นำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติอย่างมีนัยสำคัญ

รางวัลสาขา 3: การส่งเสริมทัศนคติที่ดีและกระตุ้นพลังงานด้านบวก (Positive Energy Prize)
จุดสนใจพิเศษ: บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลัง และมอบความหวังให้กับผู้อื่น
ผู้ที่ได้รับรางวัล: เจมส์ เอิร์ล "จิมมี่" คาร์เตอร์

จิมมี่ คาร์เตอร์ ได้รับรางวัล Positive Energy Prize จากการที่ตัวเขาเองและ The Carter Center ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2525 ได้สั่งสมคุณงามความดีมาโดยตลอด ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมทัศนคติที่ดีและกระตุ้นพลังงานด้านบวกให้แก่โลกใบนี้ คุณคาร์เตอร์ได้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลัง มอบความหวัง รวมทั้งส่งผ่านพลังงานด้านบวกให้แก่ผู้คนทั่วโลก ผ่านการสร้างสันติสุข ความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพที่ดี รวมถึงความหวังให้แก่คนนับล้าน ตลอดจนต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในสังคมด้วย

ดร.หลิว เฉอ อู๋ ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล กล่าวว่า "วันนี้นับเป็นวันสำคัญของ LUI Che Woo Prize - Prize for World Civilisation อันเป็นรางวัลที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อส่งเสริมสันติสุขในโลก การเคารพและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าบนโลกได้อย่างเท่าเทียม ผมหวังว่าเราจะสามารถสร้างโลกที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความเอื้ออาทรได้ภายหลังการประกาศผู้ที่ได้รับรางวัล 3 ท่านแรกนี้"

ดร.หลิวแสดงความหวังว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ท่านจะเดินหน้าสร้างคุณูปการในสาขาที่ตนได้รับรางวัล รวมถึงเผยแพร่แนวคิดและการดำเนินงานของตนในระดับสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นการกระจายพลังงานด้านบวกไปทั่วโลก

ศาสตราจารย์ลอว์เรนซ์ เจ เหลา ประธานคณะกรรมการเสนอรางวัล กล่าวว่า "รางวัลระดับนานาชาติอื่นๆมีการระบุขอบเขตการมอบรางวัลไว้อย่างแน่นอน แต่รางวัล LUI Che Woo Prize มีการมอบรางวัลในหลากหลายหัวข้อสลับสับเปลี่ยนกันไป และผู้ได้รับรางวัลไม่ได้กำจัดเฉพาะนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 สาขายังต้องผ่านการพิจารณาอย่างเข้มงวดถึง 3 ขั้นตอน ซึ่งเป็นเครื่องตอกย้ำว่าผู้ได้รับรางวัลแต่ละรายเป็นผูที่เหมาะสมกับรางวัลอย่างแท้จริง"

LUI Che Woo Prize Limited
26 กรกฎาคม 2559

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ Ruder Finn Asia

Carmen Lee
โทร. +852-2201-6435
อีเมล: leec@ruderfinnasia.com

Gregory Cole
โทร. +852-2201-6416
อีเมล: coleg@ruderfinnasia.com

วิดีโอ - http://static.prnasia.com/pro/media/201607/lcw/video.mp4

Comment

Comment:

Tweet